‘תפריט בראנץ

17:00 - יום שישי ושבת | 09:00

תפריט ערב

00:00-17:00

תפריט משקאות

01:00 - 17:00