‘תפריט בראנץ

17:00 - ו’-ש’ | 09:00

תפריט עסקיות

א’ - ה’ | 12:00 - 17:00

תפריט ערב

23: 30 -12:00

תפריט משקאות

01:00 - 12:00